Paikkatiedot

Espoon kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyvät varsinaiset paikkatietoaineistot, niistä tuotetut erilaiset karttatuotteet sekä eri tarkoituksiin ylläpidettävät rekisterit. Paikkatietoasioissa saa apua Paikkatieto-yksiköstä. Yhteystiedot löytyvät kaupungin internetsivuilta ja kansallisesta paikkatietohakemistosta. Sähköposti: karttatilaus@espoo.fi

Yhteystiedot ja palvelut