Målet med projektet Vår park är att göra det möjligt för invånarna att påverka skötselnivån i sin omgivning. Invånarna kan själva sköta sin omgivning med större omsorg än vad stadens resurser möjliggör. Om du vill iståndsätta ditt närområde kan du lämna ett förslag i tillståndstjänsten på webben(extern länk). Välj Lov för allmänna områden. Alla ansökningar behandlas via tillståndstjänsten. Mer information om verksamhetsmodellen får du per e-post (meidanpuisto@espoo.fi).

Kontaktuppgifter och tjänster