Tillfälliga trafikarrangemang

En plan över tillfälliga trafikarrangemang bifogas till ansökan om tillstånd för gatuarbeten, om arbetena påverkar användningen av trafikområdet. På esbo.fi får du mera uppgifter om när en plan för tillfälliga trafikarrangemang behövs och vad den ska innehålla osv.

Kontaktuppgifter och tjänster