Tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma liitetään katutyölupahakemuksen liitteeksi, kun työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön. Kadulla tai sen läheisyydessä suoritettavaan rakennustyöhön on haettava lupa. Lupa on määräaikainen ja maksullinen. Hae tilapäistä liikennejärjestelylupaa eLupapalvelun(ulkoinen linkki) kautta. Luvan voi hakea valtakirjalla valtuutuksen antajan puolesta.

Yhteystiedot ja palvelut