Styckning av gator och parker

Av allmänna områden (t.ex. gator och parker), som visas i en detaljplan, bildas fastigheter genom styckning av allmänt område. Ifall förrättningen gäller ett landområde som staden inte äger sedan tidigare och som i en första detaljplan har betecknats som gata, går landområdet i och med förrättningen över i stadens ägo. Ifall förrättningen gäller ett annat område som i detaljplanen betecknas som allmänt område ska staden först skaffa området i sin ägo. 

Kontaktuppgifter och tjänster