Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen övervakar att reglerna och förbuden om att stanna och parkera fordon följs och likaså reglerna och bestämmelserna om användning av parkeringsskivor. Parkeringsövervakningen beslutar också om avgifter för felparkering.