Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakningen övervakar att reglerna och förbuden om att stanna och parkera fordon följs och likaså reglerna och bestämmelserna om användning av parkeringsskivor. Parkeringsövervakningen beslutar också om avgifter för felparkering.

Kontaktuppgifter och tjänster