Byggande på område utan detaljplan

Alla områden i Esbo utan detaljplan är sådana områden i behov av planering som avses i markanvändnings- och bygglagen. För att bygga i ett sådant område behöver du i regel ett tillstånd att bygga på område som saknar detaljplan och/eller ett beslut om undantag innan du kan ansöka om bygglov. Det krävs ett beslut om undantag vid avvikelse från bestämmelser, förbud och andra begränsningar som gäller byggande och andra åtgärder och som har utfärdats i markanvändnings- och bygglagen eller med stöd av den (till exempel byggnadsordningen). Blanketter för ansökning finns på teknik- och miljösektorns kundtjänst och stadens webbsidor. Ansökan kan också göras på e-tjänsten för byggande och markanvändning Noggrannare anvisningar finns på stadens webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster