Planläggning

Stadsplanering är markanvändningsplanering. Med hjälp av stadsplanering styrs ändringen av staden i hållbar riktning och skapas en grund för en god livsmiljö. Generalplanering, detaljplanering och därtill hörande trafikplanering sköts av stadsplaneringscentralen. Kontakta kundtjänsten när du vill ha information om generalplaner och detaljplaner som är under beredning. Kundtjänsten svarar också på frågor om planbeteckningar och planbestämmelser samt tillståndsärenden som gäller markanvändning, såsom undantag från detaljplanen och byggande på områden utan detaljplan.

Kontaktuppgifter

PlanläggningTeknikvägen 15,02150 Esbo+358 9 8162 5500

Postadress:PB 43, 02070 ESBO

Öppettider

Gäller tills vidare: - mån-fre 8.00-15.45

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)