Trafikplanering

Trafikplaneringens uppgifter - Områdesplanering av trafiken, genom vilken man anvisar de trafikförbindelser och utrymmesbehov som de detaljplanerade områdena behöver och genom vilken det noggrannare klargörs hur trafiken, markanvändningen och miljön samverkar - Planering av kollektivtrafiken i planområdet, genom vilken man med hjälp av planläggingsåtgärder ser till att förutsättningarna för kollektivtrafik bevaras och förbättras - Allmän trafikplanering, som skapar de allmänna riktlinjerna för trafiken i Esbo bland annat genom att medverka i den allmänna planeringen av trafiklederna i Esbo och huvudstadsregionen - Trafikundersökningar, som ger bland annat aktuell information och trafiknätets belastning, trafikmängden, trafikens sammansättning, körhastigheter och parkering. Ytterligare information om trafikplanering finns på http://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Gator_och_trafik/Trafikplanering

Kontaktuppgifter och tjänster