Gatornas namn

Genom namnplaneringen skapar vi en särpräglad stadskultur och en regional image utan att samtidigt glömma de lokala namn som under århundradenas lopp fötts i Esbo. Här kan du bekanta dig med platsnamnen i Esbo och hur de planeras: http://www.esbo.fi/sv-FI/Boende_och_miljo/Planlaggning/Ortnamn

Kontaktuppgifter och tjänster