Skogsavverkning

För avverkning krävs ett tillstånd för miljöåtgärder på områden med detaljplan och områden med byggförbud för att detaljplanering pågår samt när det har bestämts för uppgörande eller ändring av generalplan. Åtgärderna kräver också tillstånd i områden med generalplan eller stranddetaljplan om det bestäms i planen. Det är alltid den som utför jordbyggnad, trädfällning eller liknande åtgärder som förändrar landskapet som ansvarar för att man har de tillstånd som behövs. Blanketter för ansökning finns på teknik- och miljösektorns kundtjänst och stadens webbsidor. Ansökan kan också göras på e-tjänsten för byggande och markanvändning Noggrannare anvisningar finns på stadens webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster