Metsänhakkuuseen tarvitaan maisematyölupa asemakaava-alueella ja alueella, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty. Toimenpiteet ovat lisäksi luvanvaraisia myös yleiskaava- tai ranta-asemakaavan alueella, jos kaavassa niin määrätään. Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat. Hakemuslomakkeita ohjeineen on saatavissa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta, ne voidaan tulostaa Espoon kaupungin verkkosivuilta tai hakemus voidaan jättää sähköisesti rakentamisen ja maankäytön sähköisen asiointipalvelun kautta.

Toimipisteet