Metsänhakkuisiin tarvitaan usein maisematyölupa toimenpiderajoitusalueilla, jotka ovat: · asemakaava-alue · ranta-asemakaava-alue tai yleiskaava-alue, jos kaavassa niin määrätään ja · alue, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavaa varten tai jolle on määrätty toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimisen tai muuttamisen ajaksi. Espoossa alueet, joilla on voimassa toimenpiderajoitus, voit tarkistaa Espoon kaupungin karttapalvelusta kohdasta Toimenpiderajoitukset. Arviota luvanvaraisuudesta voit pyytää kaupunkisuunnittelukeskuksesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: kskluvat@espoo.fi. Lupaa ei tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Espoossa lupia metsänhakkuisiin käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja rakennusvalvontakeskuksessa. Tonteille ja piha-alueille kohdistuvat hakemukset käsitellään rakennusvalvonnassa. Muille alueille kohdistuvat hakemukset käsitellään kaupunkisuunnittelukeskuksessa.