Inhägnande av gatuområden och allmänna områden

Hyrning av gatuområde kan bli aktuellt om en gata eller en del av en gata måste stängas på grund av byggnadsarbete eller utplacering av en arbetsmaskin. Om en gata eller ett allmänt område tillfälligt ska inhägnas eller användas för förvaring eller som byggarbetsplats, krävs hyrning av gatuområdet. Tillståndsansökningar för hyrandet inklusive kartbilagor ska lämnas via Esbos e-tjänst för byggande och markanvändning minst en vecka före behovet.

Kontaktuppgifter och tjänster