Stadsplanering

Med hjälp av stadsplanering skapas framtidens Esbo. Studera planläggningen och möjligheterna att delta i planläggningen.

Vårt Esbo 20X0 – Diskussion om framtidens stad

Hur kommer förändringarna i världen att påverka Esbo? För vem, hur och med vilka villkor ska vi bygga Esbo? Det utlovas 14 evenemang som ordnas i januari–maj 2022.

Markanvändningsplaner som är offentligt framlagda - nu kan du påverka!