Ortofoto över planområdet, som avgränsas med gult.
Ortofoto över planområdet. Bild: Esbo stad

Skrakabyängens arbetsplatsområde

DetaljplaneringKalajärvi

Ett arbetsplatsområde planläggs. För området har tre olika planer utarbetats som presenteras i programmet för deltagande och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning och beredningsmaterialet är offentligt framlagda 13.12.2021–13.1.2022.

Plannamn

Skrakabyängen

Distrikt nummer

714700

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Privat markägare

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida​

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. ​

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? ​

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. ​

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör+358 40 5089198Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt+358 40 6369410Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 5219772Teknikvägen 15, Otnäs