Kati Vuorinen

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 5219772Teknikvägen 15, Otnäs