Trafikplanering

Trafikplanering är en del av den planering av markanvändningen som görs i samband med general- och detaljplaneringen. När planläggningen är klar fortgår trafikplaneringen mer detaljerat i samråd med gatuplaneringen.