Information om trafik

I Esbo undersöks man trafiksäkerhet, utvecklingen av gång- och cykeltrafiken. kollektivtrafik och biltrafik. Utöver trafikmängdernas nuläge undersöks variationer i trafikmängderna, förändringar i dem, hur trafiken beter sig och hurdana effekter den har. Trafikräkningsuppgifterna används i planläggning och gatuplanering, trafikledning, underhåll och som stöd för beslutsfattandet. 

Hela Esbo