Parkering

Esbo stads parkeringsövervakning håller ett öga på bilar som stannat, står stilla, parkerats eller gå på tomgång på gator och parker i såväl Esbo och Grankulla. Övervakningen baserar sig på vägtrafiklagen. Det är alltid på förarens ansvar att följa regler och vägmärken. Parkeringsövervakningen har som mål att garantera parkering för bilister som sköter ärenden i staden samt att främja trafiksäkerheten och en smidig trafik. Parkeringsövervakarna ger råd och handledning i parkeringsrelaterade frågor om man ber om det.

Video på finska.