Hållbar mobilitet

Esbos miljö och natur och det täckande nätet av gång- och cykelbanor ger goda möjligheter att röra sig med cykel eller till fots. Största delen av gång- och cykelbanorna underhålls också på vintern. En del av lederna är parkstigar eller friluftsleder utan vinterunderhåll.