Kundtjänsten betjänar i följande ärenden: planering av gator och grönområden, byggande och underhåll samt parkeringsövervakning, stadsplanering, tillstånd, stadsmätning, tomtindelning, leverans och karttjänster, byggande, tillstånd, byggnadstillsyn och underjordiska ledningar.