Palvelemme seuraavissa asiakokonaisuuksissa: Kaupunkitekniikka: kadut, puistot, viheralueet, metsät, liikenne ja pysäköinninvalvonta Johtotietopalvelu: maanalaiset johdot Kaupunkimittaus: kiinteistöjen lohkomiset asemakaava-alueella, tonttijaot, kiinteistörekisterin ylläpito, karttapalvelu ja kaava-asiat Rakennusvalvonta: rakentamisen lupa-asiat ja jatkuva valvonta Ympäristökeskus: luonnonsuojelu ja ympäristövalvonta, ympäristövalvonnan luvat