Hae johtoselvitystä sähköisesti lupapalvelussa. Johtoselvitykseen on rajattava työskentelyalue selkeästi kartalle. Tarvittaessa työhön liittyvät suunnitelmat, LVI-, sähkö-, kairaus- tai vastaava suunnitelma, on toimitettava liittenä. Vesihuoltotöissä HSY:n liitoskohtalausunto ja liitospäivämäärä on toimitettava. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen kaivamisen aloittamista, aluerajauksesta riippuen. Pienissä aluemäärityksissä on johtoselvityksen tekemiselle varattava vähintään yksi (1) työpäivä ja isoissa selvityksissä aikaa on varattava vähintään kolme (3) työpäivää. Johtoselvitys on voimassa vain 14 vuorokautta selvityspäivästä eteenpäin, koska kaapelien ja putkien sijainnissa saattaa tapahtua nopeitakin muutoksia. Johtoselvitys on tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja se koskee vain kysyttyä työskentelyaluetta.