Stadsmätningen

Stadsmätningen betjänar i ärenden som gäller byggnadstillsynsmätning, tomtindelning och fastighetsförrättning. Du får också information och handledning i frågor som gäller fastighetsköp, kartor och geografisk information.

Stadsmätningens kundtjänst

+358 9 81625500Besöksadress: Teknikvägen 15, 02150 Esbo

Postadress: PB 41, 02070 ESBO STAD