Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Serviceområdet för miljö- och hälsoskydd svarar för de uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen och läkemedelslagen som ankommer på kommunen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Miljö- och hälsoskyddet har verksamhetsställen i Esbo och Kyrkslätt. Adressen till verksamhetsstället i Kyrkslätt är Ervastvägen 2.

Kontaktuppgifter och tjänster