Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Serviceområdet för miljö- och hälsoskydd svarar för de uppgifter enligt hälsoskyddslagen, livsmedelslagen, veterinärvårdslagen, tobakslagen och läkemedelslagen som ankommer på kommunen i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Miljö- och hälsoskyddet har verksamhetsställen i Esbo och Kyrkslätt. Adressen till verksamhetsstället i Kyrkslätt är Ervastvägen 2. Esboregionens miljö- och hälsoskydd flyttar till nya lokaler i Otnäs våren 2023. Vattenprover tas från 6.3.2023 (måndagar kl. 11) emot på adressen: Stadsmiljösektorns kundtjänst (2 vån.) Teknikvägen 15, 02150 Esbo Från kundtjänsten i Otnäs kan man också hämta provtagningspaket för undersökning av brunnsvatten. Kundtjänsten är öppen mån-fre kl. 8-15.30. Mottagningen av prover vid rådgivningspunkten i Kyrkslätts kommunhus fortsätter som tidigare på adressen Ervastvägen 2.

Kontaktuppgifter och tjänster