Avgiftstaxan och tillsynsplanen för Esboregionens miljö- och hälsoskydd

Esbo stadsstyrelse fastställde avgiftstaxan den 29 november 2021 och miljö- och byggnadsnämnden fastställde tillsynsplanen den 9 december 2021.

En årlig grundavgift för livsmedelstillsyn och hälsoskyddstillsyn införs 2022

Den nya grundavgiften för tillsyn som träder i kraft 2022 gäller alla objekt för livsmedelstillsyn och hälsoskyddstillsyn, som är i datasystemet för tillsynsobjekt inom Esboregionens miljö- och hälsoskydd den 1 januari 2022 och som omfattas av avgiften enligt lagstiftningen. Grundavgiften är 150 €. Avgiften kommer att faktureras från tillsynsobjekten under början av 2022. Utöver grundavgiften faktureras avgifter för tillsynsåtgärder enligt avgiftstaxan för miljö- och hälsoskyddet.