Kustbansbanan

Kustbansbanan blir i framtiden en huvudled för cykeltrafiken mellan gränsen mot Helsingfors, Alberga och Esbo centrum. Den är en del av nätverket av kvalitetscykelvägar i Esbo. Stadsteknikcentralen har utarbetat ett utkast till en utredningsplan för Kustbansbanan mellan Alberga (Säteriparksvägen) och Köklax.

Kustbansbanan förbättrar förbindelserna för fotgängare cyklister i närheten av Kustbanan.Bild: Esbo stad

Kustbansbanan förbättrar förbindelserna för gång och cykelåkning längs med Kustbanan. Den planerade sträckan är trafiksäker och tillgänglig för alla användare. Förbindelserna förkortas också på många håll. Samtidigt förbättras passagen vid stationerna och det byggs mera cykelparkering.

Utredningsplaneringen har utarbetats i samarbete mellan Grankulla stad och projekt för Stadsbanan i Esbo. Planeringen fortsätter hösten 2022 med gatu- och byggnadsplanering.

Det är möjligt att granska och kommentera utkastet till utredningsplan på webbplatsen dinasikt.fi fram till 18.9.2022: https://www.otakantaa.fi/sv/hankkeet/771/(extern länk) .

Kustbansbanan går delvis i ett järnvägstrafikområde, delvis utanför och den följer också existerande gator och stråk. För de delar av kvalitetscykelvägen som kräver officiella gatuplaner läggs dessa fram separat för kommentarer allt efter som planeringen framskrider.

De delar som ligger i samband med Stadsbanan byggs samtidigt med den, före år 2028. När de övriga delarna av kvalitetscykelvägen som presenteras i utredningsplanen kommer att byggas blir klart senare, det beror på finansieringen.

Dinåsikt.fi(extern länk)

Hela Esbo