Rantaradanbaana

Rantaradanbaana on tulevaisuudessa pyöräilyn pääväylä Helsingin rajalta Leppävaaraan ja edelleen Espoon keskuksen suuntaan ja se on osa Espoon baanaverkkoa. Kaupunkitekniikan keskus on laatinut yleissuunnitelmaluonnoksen Rantaradanbaanalle välillä Leppävaara (Säterinpuistontie) - Kauklahti.

Rantaradanbaana parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa.Kuva: Espoon kaupunki

Rantaradanbaanan tavoitteena on kehittää jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Rantaradan varressa. Suunniteltu reitti on turvallinen ja esteetön kaikille käyttäjille, ja se oikaisee monia kiertoreittejä. Samassa yhteydessä parannetaan kulkua asemanseuduilla ja lisätään pyöräpysäköintiä.

Yleissuunnittelua on tehty yhteistyössä Kauniaisten kaupungin ja Espoon kaupunkiratahankkeen kanssa. Suunnittelua jatketaan syksyllä 2022 katu- ja rakennussuunnittelulla.

Yleissuunnitelmaluonnosta on mahdollista tarkastella ja kommentoida Otakantaa.fi -sivustolla(ulkoinen linkki) 18.9.2022 asti.

Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Hallinnollisia katusuunnitelmia vaativat baanan osat tulevat erikseen nähtäville suunnittelun edetessä.

Kaupunkiradan yhteydessä olevien osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoteen 2028 mennessä. Muiden yleissuunnitelmassa esitettyjen baanan osien toteutusajankohdat varmistuvat myöhemmin rahoituksen mahdollistamassa aikataulussa.

Yleissuunnitelmaluonnos ei sisällä Rantaradanbaanan osia Ratsukadun ja Säterinpuistontien, Keran sekä Lasihytin (Kauklahti) kohdalla. Näihin sisältyvät baanan osat on suunniteltu omissa suunnitteluhankkeissaan. Leppävaaran keskuksen kohdalla ja Leppävaarasta itään Helsingin rajalle Rantaradanbaanasta ei ole tehty yleissuunnitelmaa eikä tarkempia suunnitelmia, sillä baanan suunnitteluratkaisut tehdään osana näiden alueiden tulevaa asemakaavoitusta ja kokonaisliikenneratkaisua. Kauniaisten kohdalla Rantaradanbaanan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kauniaisten kaupunki.

Yleissuunnitelmaluonnoksessa baanan yleinen tavoiteleveys on n. 6,8 metriä, josta 2,5 m on varattu jalankululle ja 4 m kaksisuuntaiselle pyörätielle. Yksittäisissä kohdissa leveystavoitteesta joudutaan tinkimään mm. ahtaan ympäristön takia, jolloin leveys on n. 5,0 metriä (2+3 m). Hiidenpolun (ja Kauniaisten Forsellesintien) kohdalle on suunniteltu pyöräkatu, jossa autoilija antaa pyöräilijöille esteettömän kulun. Espoon keskuksen kohdalla baana erkanee yksisuuntaisiksi pyöräteiksi eri puolin ajorataa. Espoon keskuksen ja Kauklahden välillä levennetään nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä ja uusi alikulkukäytävä mahdollistaa yhteyden radan toiselle puolelle.

Otakantaa.fi(ulkoinen linkki)

Koko Espoo