Tillstånd som beviljas av stadsplaneringscentralen

Stadsplaneringscentralen handlägger ansökan om undantag, om att bygga i områden som saknar detaljplan och om styckning av tomter. Stadsplaneringscentralen beslutar också om de tillstånd för miljöåtgärder som inte gäller byggnadsplatser.

Kontaktuppgifter

Markus Eskelinen

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs

Pia Salonen

tillståndshandläggare, tillstånd för miljöåtgärden och styckningar+358 43 8255417Teknikvägen 15, Otnäs

Arttu Tolonen

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otanäs

Heidi Valkealaakso

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs

Saara Vehmas

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs
Hela Esbo