Tillstånd som beviljas av stadsplaneringscentralen

Stadsplaneringscentralen handlägger ansökan om undantag, om att bygga i områden som saknar detaljplan och om styckning av tomter. Stadsplaneringscentralen beslutar också om de tillstånd för miljöåtgärder som inte gäller byggnadsplatser.

Kontaktuppgifter

Liisa Ahonen

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs

Joy Arlander

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otanäs

Markus Eskelinen

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs

Pia Salonen

tillståndshandläggare, tillstånd för miljöåtgärden och styckningar043 825 5417Teknikvägen 15, Otnäs

Heidi Valkealaakso

tillståndshandläggare, avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslutTeknikvägen 15, Otnäs
Hela Esbo