Förutom på anslagstavlan för offentliga tillkännagivanden publiceras annonserna och kungörelserna elektroniskt på stadens webbplats på finska och svenska. Annonser och kungörelser publiceras också i massmedier om det krävs enligt lag och vid behov också annars.