Förutom på anslagstavlan för offentliga tillkännagivanden publiceras annonserna och kungörelserna elektroniskt på stadens webbplats på finska och svenska. Annonser och kungörelser publiceras också i massmedier om det krävs enligt lag och vid behov också annars.

Esbo stad förnyar sin webbplats och de förnyade webbsidorna kommer att tas i bruk på hösten 2021. Från juni 2021 finns de nya kungörelserna på stadens nya webbplats och de gamla på stadens nuvarande webbplats(extern länk).