Generalplan 2060

Esbo generalplan 2060

GeneralplaneringHela Esbo

För Esbo utarbetas en generalplan fram till 2060 som omfattar hela staden. I den prognostiseras stadens utveckling under de kommande decennierna. Planen anhängiggjordes 7.9.2022. Planens inledande etapp pågår.

Plannamn

Generalplan 2060

Distrikt nummer

800100

Läge

Esbo

Typ av markanvändningsplan

Generalplan

Fas

Inledning

Aktuellt

Läs mer och delta!

På den här webbplatsen samlar vi alla dokument med anknytning till beredningen av planen och information om framläggning för påseende och beslutsfattande.

Du kan läsa mer detaljerad information om bakgrunderna till generalplanen och dess beredning på webbplatsen Esbo generalplan. På webbplatsen berättar vi mer om aktuella frågor med anknytning till planen och möjligheterna att delta.