Mitt Esbo på kartan

I enkäten Mitt Esbo på kartan berättade Esboborna hur hemstaden ser ut och känns i deras vardag. Den här erfarenhetsbaserade kunskapen kommer att användas inom stadsplaneringen för en lång tid.

Cirka 6 600 Esbobor svarade på den kartbaserade enkäten. De som svarade markerade på kartan nästan 70 000 platser och utvecklingsidéer som de anser som viktiga. Enkäten genomfördes i samarbete med Aalto-universitetet.

Enkäten lyfte fram Esbobornas värderingar

Mitt Esbo är natur och grönska intill boende och stadsliv.

I en modern och fungerande stad är de nya byggnaderna vackra och högklassiga.

I Mitt Esbo är trafiken en del av en smidig och trygg vardag, oberoende av färdsätt.

Aktiva och trivsamma mötesplatser och fritidstjänster upplivar både staden och de olika naturobjekten.

I Mitt Esbo finns närtjänster och kan man idrotta och ha många olika hobbyer.

Mitt Esbo är invånarorienterat och vidsynt.