Stadsplaneringscentralens kontaktuppgifter

Stadsplaneringen är ansvarig för utarbetandet av general- och detaljplaner och för trafikplaneringen. Vi handhar också markanvändningstillstånd såsom undantag från detaljplan och avgöranden som gäller planeringsbehov.