Planläggning i Norra Esbo

Norra Esbo har boende i småhus i en naturnära miljö, i närheten av tjänster.

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering043 825 4590Teknikvägen 15, Otnäs

Mikko Malmström

arkitekt, detaljplanering040 636 8644Teknikvägen 15, Otnäs

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör040 508 9198Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 636 9903Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt040 6369410Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs