Planläggning i Hagalund

Hagalund är ett levande stadscentrum med konst, kultur, idrott och tjänster.

Hagalund storområde omfattar stadsdelarna Hagalund, Norra Hagalund, Otnäs, Ängskulla, Gäddviken, Bredviken, Mankans och Westend. Storområdet har 53 000 invånare, varav 13 000 i trädgårdsstaden Hagalund.

I Hagalunds centrum förnyas kulturplatsen och Esbo stadsteater får lokaler i kulturcentrets utbyggnadsdel. Hagalunds historiska trädgårdsstad kommer att bevaras. I idrottsparkens område planeras en fotbollsstadion och bostäder. I Bågparken och Ängskulla har man under de senaste åren byggt många nya bostäder och det har också kommit servicepunkter till området.

Utvecklingen av Kägeludden fortsätter. I området planeras ett företags-, forsknings- och innovationskluster på internationell nivå, där det också finns en betydande mängd bostäder och en ny park.

Ta kontakt till detaljplaneingenjören eller områdesarkitekten om du har frågor om områdets planlägginen.

Juho Kuntsi

detaljplaneingenjör+358 40 6343485Tekvägen 15, Otnäs

Sampo Sikiö

områdesarkitekt, detaljplanering+358 46 8773474Teknikvägen 15, Otnäs

Minna Järvenpää

arkitekt, detaljplanering+358 43 8255187Teknikvägen 15, Otnäs

Hanna Kiema

arkitekt, detaljplanering+358 40 6365108Teknikvägen 15, Otnäs

Virpi Pulkkanen

arkitekt, detaljplanering+358 40 5067428Teknikvägen 15, Otnäs

Aino Kuusimäki

arkitekt, detaljplanering+358 40 6365996Teknikvägen 15, Otnäs

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering +358 40 5208272Tekniikantie 15, Otaniemi

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare+358 43 8255218Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 43 8251176Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773003Teknikvägen 15, Otanäs