Planläggning i Alberga

Alberga är huvudstadsregionens tredje största knutpunkt och därifrån kommer man behändigt och snabbt med tåg eller buss till olika håll av huvudstadsregionen.

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 6897Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Kivelä

arkitekt, detaljplanering040 636 8433Teknikvägen 15, Otnäs

Jenni Mikkola

arkitekt, detaljplanering043 825 2864Teknikvägen 15, Otnäs

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör046 877 2772Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 636 9903Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs