Planläggning i Alberga

Alberga är huvudstadsregionens tredje största knutpunkt och därifrån kommer man behändigt och snabbt med tåg eller buss till olika håll av huvudstadsregionen.

Alberga storområde omfattar stadsdelarna Alberga, Fågelberga, Kilo, Karabacka, Gröndal och Smedsby. Dalsvik och Jupper hör även till Alberga storområde, men deras planläggning hör till Norra Esbo.

Alberga är ett mångsidigt stadscentrum vid knutpunkten för goda kollektivtrafikförbindelser (tåg, stadsbana, buss och Spårjokern). Cirka en kilometer från stationen ligger såväl Vermo travbana som Alberga idrottspark. Området kring kärncentrum börjar småningom utvecklas till en enhetligare helhet utifrån idétävlingen som ordnades år 2022.

Kera är ett av de viktigaste utvecklingsområdena i Alberga. Stationsområdet för den kommande stadsbanan i det tidigare industri- och logistikområdet håller på att förändras till ett stadsliknande centrum med fokus på gång och cykling med daghem och parker.

Ta kontakt till detaljplaneingenjören eller områdesarkitekten om du har frågor om områdets planlägginen.

Sari Metsälä

detaljplaneingenjör+358 46 8772772Teknikvägen 15, Otnäs

Tiina Piironen

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8246897Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Kivelä

arkitekt, detaljplanering+358 40 6368433Teknikvägen 15, Otnäs

Jenni Mikkola

arkitekt, detaljplanering+358 43 8252864Teknikvägen 15, Otnäs

Veera Kivelä

arkitekt, detaljplanering+358 40 6393263Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 40 6369256Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 6369903Teknikvägen 15, Otnäs

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773002Teknikvägen 15, Otnäs