Planläggning i Mattby

Mattby och Olars har under åren vuxit ihop och utgör idag ett enhetligt stadsområde. Mattbys trumfkort är de goda kollektivtrafikförbindelserna.

Sirpa Sivonen-Rauramo

områdesarkitekt, detaljplanering050 347 5494Teknikvägen 15, Otnäs

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs

Tuuli Hietamäki

arkitekt, detaljplanering040 639 3085Teknikvägen 15, Otnäs

Anni Malila

detaljplaneingenjör0406365623Teknikvägen 15, Otnäs

Mari Soini

landskapsarkitekt040 636 9844Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3001Teknikvägen 15, Otnäs