Generalplaneringens utredningsgrupp

Generalplaneringens utredningsgrupp producerar och analyserar dimensionerings- och utgångsdata och granskningar för markanvändningsplaneringen samt deltar i beredningen av generalplanerna och i bedömningen av deras verkningar.

Heidi Ahlgren

landsskapsarkitekt +358 43 8256439Teknikvägen 15, Otnäs

Minna Hietanen-Ovaska

specialplanerare+358 43 8253907Teknikvägen 15, Otnäs

Analys av geodata, statistik

Juha Hiltula

specialplanerare+358 43 8249850Teknikvägen 15, Otnäs

Analys av geodata, statistik

Mika Huttunen

energiingenjör+358 43 8253492Teknikvägen 15, Otnäs

Tanja Hämäläinen 

specialplanerare+358 40 6394601Teknikvägen 15, Otnäs

Naturmiljön

Paula Jääskeläinen

specialplanerare+358 43 8255234Teknikvägen 15, Otnäs

Ekonomiska verkningar av generalplanen

Jouko Lappalainen

specialplanerare+358 40 6364936Teknikvägen 15, Otnäs

Suvi Lämsä

generalplaneingenjör+358 40 6369605Teknikvägen 15, Otnäs
Hela Esbo