Yleiskaavoituksen tutkimusryhmä

Yleiskaavoituksen tutkimusryhmä tuottaa ja analysoi erilaisia maankäytön suunnittelun mitoitus- ja lähtötietoja ja tarkasteluja sekä osallistuu yleiskaavojen suunnittelutyöhön ja vaikutusten arviointiin.

Heidi Ahlgren

maisema-arkkitehti+358 43 8256439Tekniikantie 15, Otaniemi

Minna Hietanen-Ovaska

erikoissuunnittelija+358 43 8253907Tekniikantie 15, Otaniemi

 Paikkatietoanalyysit, tilastot

Juha Hiltula

erikoissuunnittelija+358 43 8249850Tekniikantie 15, Otaniemi

Paikkatietoanalyysit, tilastot

Mika Huttunen

energiainsinööri +358 43 8253492Tekniikantie 15, Otaniemi

Tanja Hämäläinen 

erikoissuunnittelija+358 40 6394601Tekniikantie 15, Otaniemi

 Luonnonympäristö

Paula Jääskeläinen

erikoissuunnittelija+358 43 8255234Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaavatalous

Jouko Lappalainen

erikoissuunnittelija+358 40 6364936Tekniikantie 15, Otaniemi

Suvi Lämsä

yleiskaavainsinööri+358 40 6369605Tekniikantie 15, Otaniemi

Laura Malm-Grönroos

tutkija+358 43 8255231Tekniikantie 15, Otaniemi

 Palvelut

Koko Espoo