Kaupunkisuunnittelukeskuksen yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelu vastaa yleis- ja asemakaavojen laadinnasta ja liikennesuunnittelusta. Vastaamme osaltamme myös maankäyttöön liittyvistä lupa-asioista, kuten asemakaavasta poikkeamisista ja suunnittelutarveratkaisuista.