Planläggning i Esbo centrum

Esbo centrum vid järnvägen är Esbos hjärta, som håller på att förnyas. I Esbo centrum kombineras utmärkta trafikförbindelser, mångsidiga tjänster i utveckling och det finländska kulturlandskapet.

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 9583Teknikvägen 15, Otnäs

Miia Ajo

arkitekt, detaljplanering040 636 5393Teknikvägen 15, Otnäs

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering043 824 6863Teknikvägen 15, Otnäs

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering040 639 3084Teknikvägen 15, Otnäs

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör043 825 5221Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 636 9903Teknikvägen 15, Otnäs

Kati Vuorinen

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner040 521 9772Teknikvägen 15, Otnäs