Planläggning i Esboviken

Esboviken är en snabbt växande stadsdel i sydvästra Esbo.

Mervi Hokkanen

områdesarkitekt, detaljplanering040 636 5997Teknikvägen 15, Otnäs

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering043 825 0799Teknikvägen 15, Otnäs

Lauri Kolttola

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken040 670 4920Teknikvägen 15, Otnäs

Pasi Mäkinen

arkitekt, detaljplanering043 825 1954Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs

Janika Pesonen

planläggningsingenjör, detaljplaning, området Esboviken040 639 4960Teknikvägen 15, Otnäs

Paltsa Salama

detaljplaneingenjör040 188 2395Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs