Illustration av planeringsområdet från Bruksvägen.

Tegelbacksbrinken

DetaljplaneringEsboviken

Syftet är att omvandla det befintliga industriområdet till ett bostadskvarter. Utöver boende planeras affärslokaler och ett daghem till området. Planeringsområdet är beläget i Stenbrukets industriområde, utmed Bruksvägen.

Plannamn

Tegelbacksbrinken

Distrikt nummer

420122

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privata markägare

Bakgrundsuppgifter

Med planläggningen säkerställs kompatibiliteten mellan stadsbilden, landskapet, trafikarrangemangen och naturvärdena. Planeringsområdet är beläget i närheten av den kommande Stensviks metrocentrum.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Nyheter om planen

Lauri Kolttola

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken+358 40 6704920Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773000Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 46 8773742Teknikvägen 15, Otnäs
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!