Utmed Bruksvägen finns höga flervåningshus med bostäder samt affärslokaler på markplan.
Illustration av planeringsområdet från Bruksvägen.Bild: L-arkkitehdit

Tegelbacksbrinken

DetaljplaneringEsboviken

Syftet är att omvandla det befintliga industriområdet till ett bostadskvarter. Utöver boende planeras affärslokaler och ett daghem till området. Planeringsområdet är beläget i Stenbrukets industriområde, utmed Bruksvägen.

Plannamn

Tegelbacksbrinken

Distrikt nummer

420122

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Bakgrundsuppgifter

Med planläggningen säkerställs kompatibiliteten mellan stadsbilden, landskapet, trafikarrangemangen och naturvärdena. Planeringsområdet är beläget i närheten av den kommande Stensviks metrocentrum.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Janika Pesonen

planläggningsingenjör, detaljplaning,området Esboviken040 639 4960Teknikvägen 15, Otnäs