Illustration av planeringsområdet.

Dyningsparken

DetaljplaneringEsboviken

I ändringsområdet för Dyningsparkens detaljplan planeras grönskande, centrumaktigt byggande. På markplan i byggnaderna placeras kvartersbutiker. Rekreationsanslutningen, som löper genom området mellan havsstranden och Mossberget utvecklas som en urban parkzon. Förslaget är framlagt 17.10–31.10.2022

Plannamn

Dyningsparken

Distrikt nummer

410703

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privata markägare och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering+358 43 8250799Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 46 8773742Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773000Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!