Anslutning av planeringsområdet till Sökö centrum.
Illustration av planeringsområdet i Sökö centrum.Bild: Optiplan, Ark. Hedman&Matomäki

Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

DetaljplaneringEsboviken

Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på grönområdet. Fyra flervåningshus med bostäder höjs med två våningar. På det befintliga parkeringsområdet byggs ett parkeringshus.

Plannamn

Övre Sökö A

Distrikt nummer

411126

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privata markägare och Esbo stad

Pasi Mäkinen

arkitekt, detaljplanering043 825 1954Teknikvägen 15, Otnäs