Anslutning av planeringsområdet till Sökö centrum.
Illustration av planeringsområdet i Sökö centrum.Bild: Optiplan, Ark. Hedman&Matomäki

Kompletterande bebyggelse i Övre Sökö

DetaljplaneringEsboviken

Ändringen av detaljplanen möjliggör ett effektivt kompletteringsbyggande i den omedelbara närheten av Sökö metrostation, i kvartersområdet för flervåningshusen med bostäder och utmed gatan på grönområdet. Fyra flervåningshus med bostäder höjs med två våningar. På det befintliga parkeringsområdet byggs ett parkeringshus.

Plannamn

Övre Sökö A

Distrikt nummer

411126

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Inledning

Bakgrundsuppgifter

Detaljplanen baseras på målen i den anhängiggjorda delgeneralplanen för Stenbruket.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Pasi Mäkinen

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken043 825 1954Teknikvägen 15, Otnäs