Mossberget

DetaljplaneringEsboviken

Syftet med detaljplanen är att planlägga Mossbergets område i huvudsak som rekreationsområde. Dessutom undersöks möjligheterna till kompletteringsbyggande för boende i den västra kanten av området. Det byggda området utökas inte till det enhetliga skogsområdet, som bevaras i sin befintliga omfattning. Planeringsområdet är beläget i Bastviken, utmed Västerleden.

Plannamn

Mossberget

Distrikt nummer

422100

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Privata markägare och Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

Syftet med och utgångspunkterna för detaljplanen bereds som en helhet tillsammans med planområde Mossbergets snötipp 422000.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Janika Pesonen

planläggningsingenjör, detaljplaning, området Esboviken+358 40 6343542Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Vaikuta nyt berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!