Planläggning i Köklax

Storområdet Köklax som ligger vid kustbanan omfattar Köklax, Fantsby, Kurtby och Esbogård. Köklax gränsar mot havsstranden.

Till Köklax storområde, invid kustbanan och den kommande stadsbanan, hör stadsdelarna Köklax, Fantsby, Kurtby och Esbogård.

Köklax är ett av Esbos tidigaste lokalcentrum. Området har betydande kulturhistoriska värden, såsom Esbogårds nationellt betydelsefulla byggda kulturmiljö (RKY).

Området kring Glashyttan söder om Köklax station utvecklas till ett centrumliknande, bostadsdominerande område, och förutsättningarna för kollektivtrafiken i området förbättras.

Ta kontakt till detaljplaneingenjören eller områdesarkitekten om du har frågor om områdets planlägginen.

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör+358 43 8255221Teknikvägen 15, Otnäs

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering+358 43 8249583Teknikvägen 15, Otnäs

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering+358 43 8246863Teknikvägen 15, Otnäs

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering+358 40 6393084Teknikvägen 15, Otnäs

Aino Leskinen

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 40 6366241Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 43 8251176Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773000Teknikvägen 15, Otnäs