Planläggning i Köklax

Storområdet Köklax som ligger vid kustbanan omfattar Köklax, Fantsby, Kurtby och Esbogård. Köklax gränsar mot havsstranden.

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 9583Teknikvägen 15, Otnäs

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering043 824 6863Teknikvägen 15, Otnäs

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering040 639 3084Teknikvägen 15, Otnäs

Johanna Nuotio

detaljplaneingenjör043 825 5221Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs

Kaisa Lahti

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3000Teknikvägen 15, Otnäs