Hållbar utvecklingHållbar utveckling

SPARCS

Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS

Bild: SPARCS project

Esbo söker inom ramen för ett sameuropeiskt projekt nya innovativa lösningar för utveckling av energipositiva regioner. Det centrala målet för projektet SPARCS som samordnas av VTT är energipositivitet som innebär ökning av den lokala energiproduktionen till att täcka mer än det egna behovet med hjälp av förnybar energiproduktion och energieffektivitet. 

Vårt mål eftersträvas genom att utveckla energieffektiva regionala lösningar inom byggandet och trafiken, som baserar sig på lokala förnybara energikällor. Lösningarna utvecklas i projektets två Lighthouse-städer, Esbo och Leipzig, och utnyttjas i fem städer som följer projektet. 

Projektet är en del av den stora utmaningen att skapa förändring i energi och trafik samt hitta en mer hållbar livsstil. Energilösningarna granskas på regional nivå i stället för på enskilda fastigheters nivå. Dessutom främjas eldrivna trafikformer, funktionaliteten hos trafikknutpunkter och kolneutralitet. Målet är att stadens avtryck, alltså nya innovationer ska vara globalt betydande. I praktiken utvecklar och testar företag i Esbo nya lösningar först lokalt och exporterar sedan de bästa lösningarna internationellt.

Tietoja

Elina Wanne

Projektchef+358 40 552 4209

Jani Tartia

Specialist+358 40 553 2815

Angela Bartel

Specialist+358 40 636 8616

Joni Mäkinen

Specialist+358 40 636 8710

Mia Kaurila

Projektkoordinator+358 40 636 8778
Hela Esbo