SPARCS

I projektet SPARCS som inleddes 2019 söker man nya innovativa lösningar för utveckling av energipositiva områden som en del av ett europeiskt samprojekt.

Vad är SPARCS-projektet för hållbar utveckling?Författare: SPARCS projekt

I projektet SPARCS undersöks och demonstreras innovativa lösningar för planering och ibruktagande av smarta och hållbara energisystem, så att staden utvecklas till en kolneutral och energipositiv riktning tillsammans med invånare. Dessutom granskas det i projektet hållbarare rörlighetslösningar och utvecklas trafikens knutpunkters smidighet. 

Ett centralt mål för det internationella projektet SPARCS är att skapa ett nätverk av hållbara, energipositiva och kolfria sammanslutningar (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS).

Hållbar energiproduktion i Leppävaara, Espoonlahti och Kera

I projektet söker man lösningar av två så kallade ledstjärnor, Esbo och Leipzig. Dessa lösningar utnyttjas i fem städer som följer projektet runt om i Europa. I Esbo ligger tre av projektets demonstrationsobjekt: den framåtskridandestadsdelen Kera, köpcentret Sello i Alberga, samt det förnyade köpcentret Lippulaiva i Esboviken som öppnade 2022. I dessa objekt utvecklas smarta, energieffektiva och lokala bygg- och rörlighetslösningar som grundar sig på förnybara energikällor.

Bild: SPARCS projekt

Det centrala målet för projektet SPARCS som samordnas av VTT är energipositivitet som innebär ökning av den lokala energiproduktionen till att täcka mer än det egna behovet med hjälp av förnybar energiproduktion och energieffektivitet. Projektets målsättningar stöder också Esbo stads mål att vara kolneutralt före 2030. Det femåriga projektet stöder i utvecklingen av gemensamma City Vision 2050, där man koncentrerar sig på digitalisering, hållbar energi, förbättring av luftkvaliteten, lösningar för elektrisk rörlighet och uppföljning av de utvecklade lösningarnas prestationsförmåga.  

Inkluderande processer för att stödja en mer hållbar livsstil!

Ett viktigt mål för projektet är att bygga delaktiggörande lednings- och planeringsmodeller samt ekosystem och processer tillsammans med företag, partner och forskningsinstitut, och det som är viktigast, med invånare. I projektet SPARCS står invånarna i mitten av beslutsfattandet och man säkerställer att de är medvetna om all verksamhet. 

Projektet är en del av den stora utmaningen att skapa förändring i energi och rörlighet samt hitta en mer hållbar livsstil. Energilösningarna granskas på regional nivå i stället för på enskilda fastigheters nivå. Målet är att stadens avtryck, det vill säga nya innovationer, ska vara globalt betydande. 

Uppgifter

Bild: SPARCS projekt
Hela Esbo