Mot hållbarare trafikvanor – innovationstävling för hållbar trafik för företag

22.9.2021 9.27

En av de stora globala frågorna inom hållbar utveckling är hur människorna rör sig i städerna – nu och i framtiden. Hurdana trafikvanor har vi? Hurdana delade mobilitetstjänster använder vi? Hurdana transportmedel rör vi oss med och vilken drivkraft använder de?

Trafiken står för närvarande för cirka en tredjedel av utsläppen i Esbo, och utöver de direkta klimatkonsekvenserna inverkar trafiklösningarna också i större utsträckning på hur vi bygger våra städer och hur vi lever i dem. Det finns ett kontinuerligt behov av nya lösningar för hållbar trafik.

Dessa frågor som gäller hållbar trafik löses delvis i SPARCS-projektet (2019–2024, www.sparcs.info) som finansieras av EU Horizon2020. Esbo stad fungerar som projektets andra Lighthouse-stad tillsammans med Leipzig, där nya lösningar demonstreras. När det gäller trafikvanor utreder projektet stadsbornas behov att röra sig, möjligheterna till att trafiken blir mer eldriven och trafikens framtida knutpunkter samt strävar efter att utveckla dessa i ett samarbetsnätverk.

Projektets partnerföretag KONE Oyj ordnar en innovationstävling för hållbar trafik för företag. I tävlingen söker man lösningar på utmaningar inom hållbar trafik och i synnerhet för gång- och cykeltrafik, delade mobilitetstjänster och trafikhandledning.

Mer information om innovationstävlingen finns på SPARCS-projektets webbplats (på engelska): https://www.sparcs.info/what-is-new/news/join-kones-co-innovation-process-and-take-part-sustainable-mobility-challenge

  • Hållbar utveckling