Hållbar utveckling

Esbo har som mål att vara en ansvarstagande föregångare. En hållbar framtid byggs med nya lösningar för trafiken, byggandet och energiförsörjningen, genom undervisning och fostran som stöder en hållbar livsstil, genom kultur- och idrottstjänster samt social- och hälsovårdstjänster som stärker välfärden och genom att upprätthålla trivsamma natur- och grönområden nära människorna.

Evenemang, #HållbartEsbo