Hållbar utveckling

Sustainable development is societal change that secures the opportunities for a good life for now living and future generations. Vårt mål är en trygg, hälsosam och fungerande vardag i en klimatneutral stad.

Hållbarhet är balans mellan invånarnas välfärd, ekonomin och miljön

Esbo har som mål att vara en ansvarstagande föregångare. En hållbar framtid byggs med nya lösningar för trafiken, byggandet och energiförsörjningen, genom undervisning och fostran som stöder en hållbar livsstil, genom kultur- och idrottstjänster samt social- och hälsovårdstjänster som stärker välfärden och genom att upprätthålla trivsamma natur- och grönområden nära människorna.

Hållbara Esbo görs tillsammans

Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo.

Esbo är en trivsam, säker och naturnära hemstad

Esbo är en internationellt attraktiv huvudstad för entreprenörskap och innovationer

Esbo är klimatneutralt år 2030

Evenemang, #HållbartEsbo

Ta reda på

Utställningen Klimatgärningar presenterar åtgärder som möjliggör ett kolneutralt liv i Esbo.

Esbos tjänsten Klimatvakt(extern länk) ‒ stadens klimatåtgärder, deras framsteg och inverkan på ett ställe.

Projektet och kontaktuppgifter

Programmet Ett hållbart Esbo är en av stadens fyra tväradministrativa utvecklingsprogram. De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen är ett centralt hjälpmedel för att verkställa stadens strategi, Berättelsen om Esbo. Den pågående fullmäktigeperioden 2021–2025 är den tredje för programmet Ett hållbart Esbo.

Utveckling, försök och samarbete inom programmet Ett hållbart Esbo sker i huvudsak i externt finansierade projekt. Med hjälp av dem söker man lösningar som underlättar Esbobornas vardag. Målet är att hitta lokala lösningar för att lösa globala utmaningar.

Kompetenscentret för hållbar utveckling främjar och styr hållbar utveckling och klimatarbete på stadsnivå. I samarbete tar vi fram lösningar för till exempel klimatsmart mobilitet, utsläppssnål energiproduktion, cirkulär ekonomi och framtida utmaningar för en smart stad.